بانک اطلاعات مراکز و موسسات بهزیسیتی - گیجی

گیجی

ایجاد در 28 آذر 1396
دلیریوم: دلیریوم (Delirium) عبارت است از یک وضعیت ناگهانی از گیجی (پریشانی) شدید و تغییرات سریع در مغز که بعضی اوقات با توهم و فعالیت بدنی بیش از حد همراه است و بیمار حالت طبیعی و عادی ندارد. این بیماری ...

آموزش و پژوهش

چت آنلاین با کارشناسان سایت تماس تلفنی با مرکز تماس با تلفن همراه  

.