بانک اطلاعات مراکز و موسسات بهزیسیتی - گسستگی هویت

گسستگی هویت

ایجاد در 26 آذر 1396
طلاق چیست؟ طلاق از نظر لغوي به معني رھا شدن مي باشد و در اصطلاح عبارت از پايان دادن زناشويي به وسیله زن و شوھر طلاق را اغلب راه حل رايج و قانوني عدم سازش زن و شوھر ، فروريختن ساختار زندگي خانوادگي ، ...
ایجاد در 28 آذر 1396
مبدل پوشی یا ترانس وستیسم (Transvestismn) به معنای پوشیدن لباس های جنس مخالف است،پدیده مبدل پوشی متنوع و گوناگون است و از پوشیدن گاه به گاه لباس های جنس مخالف تا همانندسازی وسیع زنانگی توسط مردان ...
ایجاد در 02 دی 1396
... مدل شناختی – اجتماعی، اختلال هویت تجزیه ای را نتیجه یادگیری اجرای نقش‌های اجتماعی می‌‌داند. طبق این مدل، همزادها در واکنش به القای درمانگران، رو به رو شدن با گزارش‌های رسانه‌ها درباره گسستگی هویت، یا عوامل ...
ایجاد در 10 دی 1396
اختلال هویت جنسی چیست؟ هویت جنسی یعنی برداشت فرد از زن یا مرد بودن خود.زمانی که جسم یک جنس باشد و روح تمایلات مخالفی داشته باشد، همه امور زندگی بر هم می‌خورد. بسیاری از ترنس‌ها این تجربه را در بدترین ...

آموزش و پژوهش

چت آنلاین با کارشناسان سایت تماس تلفنی با مرکز تماس با تلفن همراه  

.