بانک اطلاعات مراکز و موسسات بهزیسیتی - گاز

گاز

ایجاد در 29 آذر 1396
... رنگهای اسپری، بنزین، اتر، تینر، گاز فندک، مواد پاک کننده، لاک غلط گیری، انواع اسپري خوشبو کننده و انواع چسب ها می‌باشند. این مواد سیستم عصبی مرکزی را ضعیف کرده و نسبت به آثار این مواد تحمل ایجاد می شوند ...

آموزش و پژوهش

چت آنلاین با کارشناسان سایت تماس تلفنی با مرکز تماس با تلفن همراه  

.