بانک اطلاعات مراکز و موسسات بهزیسیتی - کوکائین

کوکائین

... مصرف را تکرار کند تا دچار مشکل نشود. اثرات تخریبى مصرف موادى همچون شیشه، کریستال و کراک بین ۱۱۰ تا ۱۴۰ برابر تریاک و هروئین بر روى مغز و اعصاب می باشد کوکائین   کوکائین از گیاه کوکا به دست ...

آموزش و پژوهش

چت آنلاین با کارشناسان سایت تماس تلفنی با مرکز تماس با تلفن همراه  

.