بانک اطلاعات مراکز و موسسات بهزیسیتی - کهولت

کهولت

ایجاد در 27 آذر 1396
       پیری و روانشناسی سالمندان: روان‌شناسان، معمولا دوره پیری را به عنوان دوره انحطاط در نظر می‌گیرند. افراد در دوره پیری با مجموعه‌ای از ناتوانایی‌های جسمی و محرومیت‌های اجتماعی ...

آموزش و پژوهش

چت آنلاین با کارشناسان سایت تماس تلفنی با مرکز تماس با تلفن همراه  

.