بانک اطلاعات مراکز و موسسات بهزیسیتی - کندن پوست

کندن پوست

ایجاد در 28 آذر 1396
تعریف اختلال کندن پوست اختلال پوست کندن یا Skin Picking Disorder اختلال‌ روانی است که آسیب جسمانی و بیماری‌های پوستی را به دنبال دارد. کسی که دچار اختلال پوست کندن است میل و گرایش شدید و پیاپی برای کندن ...
ایجاد در 29 آذر 1396
    تعریف اختلال کندن مو   تریکوتیلومانیا (Trichotillomania) یا کندن موی وسواسی (جنون کندن مو) عبارت است از کندن مکرر موها که می‌تواند منجر به از دست دادن مقدار قابل توجهی از مو ...

آموزش و پژوهش

چت آنلاین با کارشناسان سایت تماس تلفنی با مرکز تماس با تلفن همراه  

.