بانک اطلاعات مراکز و موسسات بهزیسیتی - کراک

کراک

... متامتامين   مشهور ترین مواد و ترکیبات اعتیاد آور این گروه آمفتامین ها (قرص های اکستازی و شیشه) و فرآورده های کوک (کوکایین و کراک) است   شیشه   شیشه از ترکیبات آمفتامینی(عمدتا ...

آموزش و پژوهش

چت آنلاین با کارشناسان سایت تماس تلفنی با مرکز تماس با تلفن همراه  

.