بانک اطلاعات مراکز و موسسات بهزیسیتی - کانون ناشنوایان

کانون ناشنوایان

به گزارش روز شنبه ایرنا، ربیعی در بدو ورود به شهر قزوین مورد استقبال فریدون همتی استاندار، بهمن طاهرخانی نماینده تاکستان و عضو کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی و مدیران دستگاه های زیرمجموعه وزارت ...
... داشت. همزمان با هفته بهزیستی و با حضور وزیر کار،تعاون و رفاه اجتماعی و رئیس سازمان بهزیستی کشور 56 طرح خدماتی و عمرانی در استان قزوین از جمله ساختمان اداری کانون ناشنوایان و مرکز اقامتی درمانی میان مدت ...

آموزش و پژوهش

چت آنلاین با کارشناسان سایت تماس تلفنی با مرکز تماس با تلفن همراه  

.