بانک اطلاعات مراکز و موسسات بهزیسیتی - کاردرمانی

کاردرمانی

ایجاد در 11 آذر 1396
احداث مهد سالمندان در قم به گزارش خبرگزاری بهزیستی : معاون امور توانبخشی بهزیستی قم ( محمد علی مقدم خواه ) گفت: مهد سالمندان با ارائه خدمات مختلف توانبخشی، کاردرمانی، پیگیری امور پزشکی, غنی سازی اوقات ...

آموزش و پژوهش

چت آنلاین با کارشناسان سایت تماس تلفنی با مرکز تماس با تلفن همراه  

.