بانک اطلاعات مراکز و موسسات بهزیسیتی - چندشخصیتی

چندشخصیتی

ایجاد در 02 دی 1396
    اختلال هویت تجزیه‌ای اختلال هویت تجزیه ای که قبلا اختلال شخصیت چندگانه نامیده می‌‌شد، نوعی اختلال تجزیه‌ای چشمگیر است که به موجب آن، بیمار دو یا تعداد بیشتری هویت مجزا را آشکار می‌‌سازد؛ ...

آموزش و پژوهش

چت آنلاین با کارشناسان سایت تماس تلفنی با مرکز تماس با تلفن همراه  

.