بانک اطلاعات مراکز و موسسات بهزیسیتی - پیک

پیک

ایجاد در 03 دی 1396
تعریف اختلال هرزه خواری اختلال هرزه خواری که به آن پیکا هم میگویند نوعی اختلال خوردن است که کودک شروع به خوردن خاک, گچ و مو میکند. هرزه خواری و پیکا به معنی اشتیاق و تمایل به خوردن مواد غیرعادی و غیرطبیعی ...

آموزش و پژوهش

چت آنلاین با کارشناسان سایت تماس تلفنی با مرکز تماس با تلفن همراه  

.