بانک اطلاعات مراکز و موسسات بهزیسیتی - پیشرفت

پیشرفت

... به موجب مفادی از اصول قانون اساسی و در جهت تحقق عدالت اجتماعی و خدمت به محرومان و اقشار آسیب پذیر و کم درآمد جامعه شکل گرفته اند.     وی گفت: سلامت جسم و روان، زیربنایی ترین عامل پیشرفت و تکامل ...

آموزش و پژوهش

چت آنلاین با کارشناسان سایت تماس تلفنی با مرکز تماس با تلفن همراه  

.