بانک اطلاعات مراکز و موسسات بهزیسیتی - پوست کنی

پوست کنی

ایجاد در 28 آذر 1396
... کندن پوست در دو حالت اتفاق می افتد:    پوست کنی متمرکز (یعنی فرد قبل از این که پوست خود را بکند تنش دارد و بعد از کندن پوست آرام می شود).  پوست کنی غیرارادی (در این حالت فرد بدون ...

آموزش و پژوهش

چت آنلاین با کارشناسان سایت تماس تلفنی با مرکز تماس با تلفن همراه  

.