بانک اطلاعات مراکز و موسسات بهزیسیتی - پودر

پودر

... از ال.اس.دي (LSD) كه از قارچي انگلي كه كه روي گياه چاودار زندگي ميكند تهيه ميشود. البته به طور مصنوعي نيز قابل توليد است ال.اس.دي در اشكال مختلف مثل قرص هاي بسيار كوچك (نقره اي ـ خاكستري)، كپسول، پودر ...

آموزش و پژوهش

چت آنلاین با کارشناسان سایت تماس تلفنی با مرکز تماس با تلفن همراه  

.