بانک اطلاعات مراکز و موسسات بهزیسیتی - پالس اکسیمتر

پالس اکسیمتر

... گفت: ورودی به فلومتر که به نام «پالس اکسیمتر» در بازار موجود است ، به انگشت بیمار وصل می شود و اطلاعات مربوط به شرایط جسمی بیمار که همان اشباع هموگلوبین از اکسیژن است، از طریق پالس اکسیمتر ...

آموزش و پژوهش

چت آنلاین با کارشناسان سایت تماس تلفنی با مرکز تماس با تلفن همراه  

.