بانک اطلاعات مراکز و موسسات بهزیسیتی - ویژگی

ویژگی

ایجاد در 27 آذر 1396
... یا ویژگی های دردهای روان تنی  Psychosomatic Pain درد روان تنی یا سایکو سوماتیک  Psychosomatic Pain به عنوان درد روانزا psychogenic pain یا اختلال درد ناشی از استرس و اضطراب روانشناسی psychological ...

آموزش و پژوهش

چت آنلاین با کارشناسان سایت تماس تلفنی با مرکز تماس با تلفن همراه  

.