بانک اطلاعات مراکز و موسسات بهزیسیتی - وسواس

وسواس

ایجاد در 28 آذر 1396
اختلال وسواس فکری-عملی چیست؟ اختلال وسواس فکری-عملی (OCD) یک اختلال اضطراب است که مشخصه‌ی آن افکار غیرقابل کنترل و ناخواسته و الگوهای مکرر رفتاری است که شما برای انجام آنها احساس اجبار می‌کنید. اگر ...
ایجاد در 28 آذر 1396
تعریف اختلال وسواسی جبری اختلال وسواسي ـ جبري، يک بيماري عصبي ـ رواني است که با افکار زجرآور مکرر و رفتارهاي تکراري يا عادات ذهني مشخص مي‌گردد که براي کاهش اضطراب انجام مي‌شوند. علايم اغلب با احساس خجالت ...
ایجاد در 02 دی 1396
... انبوهی از چیزهای بی‌ارزش و پیش و پا افتاده‌ای که پیرامونشان است را دور بیندازند. این اختلال یکی از شاخه‌های اختلال وسواسی اجباری یا OCD است. اختلال احتکار می‌تواند زمینه‌ساز بیماری‌های جسمی، پایین آمدن ...
ایجاد در 02 دی 1396
شخصیت وسواسی جبری  اختلال شخصیت وسواسی جبری (OCPD) یک بیماری روانی است که فرد مبتلا به آن درگیر قواعد، نظم و ترتیب، و کنترل است. و چون بیماری از بطن خانواده هر فرد شروع می شود ممکن است ژن‌ها در ...

آموزش و پژوهش

چت آنلاین با کارشناسان سایت تماس تلفنی با مرکز تماس با تلفن همراه  

.