بانک اطلاعات مراکز و موسسات بهزیسیتی - وحشت

وحشت

... شناسایی اختلال اوتیسم به پزشک مراجعه کنند. پورسید ادامه داد:‌ اگر کودک در هنگام ضرورت از رفتار والدین خود تقلید نکند و یا بی‌دلیل نشانه‌های ترس و وحشت داشته باشد و به جای کلام از علامت ...
ایجاد در 27 آذر 1396
اضطراب پس از سانحهPTSD PTSD )Posttraumatic Stress Disorder) پیامدی طولانی از واقعه‌ای دردناک است که به وسیله ترس‌های شدید، درماندگی و یا وحشت‌هایی همانند تهدید جسمی یا جنسی، مرگ غیر منتظره یکی از افراد ...

آموزش و پژوهش

چت آنلاین با کارشناسان سایت تماس تلفنی با مرکز تماس با تلفن همراه  

.