بانک اطلاعات مراکز و موسسات بهزیسیتی - هیستریونیک

هیستریونیک

ایجاد در 30 آذر 1396
... B و به ویژه هیستریونیک، یا وابسته، ناداشته ها و کاستی های عاطفی -هیجانی شان را به گمان خود جبران کرده و خانواده در پیش روی خودشان را به تعادل لازم برسانند. شخصیت های اسکیزوئید در زندگی خصوصی شان تنهایی ...
ایجاد در 30 آذر 1396
نمایشی شخصیت هیستریونیک یا نمایشی، یکی از انواع تیپ های شخصیت می باشد که فرد مبتلا به آن به دنبال جلب توجه دیگران و خودنمایی است.از نظر اپیدمیولوژی، شیوع اختلال شخصیتی نمایشی ۳-۲% است. در زنان نسبت به ...

آموزش و پژوهش

چت آنلاین با کارشناسان سایت تماس تلفنی با مرکز تماس با تلفن همراه  

.