بانک اطلاعات مراکز و موسسات بهزیسیتی - هراس

هراس

ایجاد در 27 آذر 1396
فوبیا فوبیا ترس بیمارگونه‌ای است که به شدت مبالغه‌آمیز و حتی توهمی است؛ به عبارت دیگر، مقدار ترسی که تجربه می‌شود متناسب با آن چه سبب ترس شده نیست و این نه تنها مفید ونجات‌دهنده نیست، بلکه سبب محدودیت‌ ...

آموزش و پژوهش

چت آنلاین با کارشناسان سایت تماس تلفنی با مرکز تماس با تلفن همراه  

.