بانک اطلاعات مراکز و موسسات بهزیسیتی - هذیان

هذیان

ایجاد در 09 دی 1396
اختلال هذیانی Delusional Disorder  هذیان‌ها باور غلطی است که هماهنگ با فرهنگ فرد نیست معمولاً در مورد موقعیت‌هایی هستند که وقوع آن‌ها امکان‌پذیر است و در زندگی واقعی محتمل هستند، فرد واقعیت را از ...
ایجاد در 10 دی 1396
... ۱ ماهه وجود دارند(یا کمتر اگر با موفقیت درمان شده باشد). حداقل یکی از اینها باید (۱) ، (۲)  ، یا (۳)   باشد  هذیان­ها  توهمات  گفتار آشفته (مثل انحراف گفتار یا گسیختگی مکرر). ...
ایجاد در 10 دی 1396
... DSM5 دوره بدون وقفه بیماری که در طول آن، دوره خلقی اساسی(افسردگی یا مانیک) همراه با ملاک A اسکیزوفرنی روی دهد. توجه: دوره افسردگی اساسی باید ملاک A1 را شامل باشد: خلق افسرده. هذیان ها و توهمات به مدت ...

آموزش و پژوهش

چت آنلاین با کارشناسان سایت تماس تلفنی با مرکز تماس با تلفن همراه  

.