بانک اطلاعات مراکز و موسسات بهزیسیتی - هتل کایا تبریز

هتل کایا تبریز

... بین المللی سالمندی جمعیت، ۱۲ و ۱۳ تیر ماه سال جاری با حضور جمعی از اساتید و کارشناسان داخلی و خارجی در هتل کایا تبریز برگزار می‌شود.   وی با اشاره به انتخاب تبریز به عنوان پایتخت گردشگری ...

آموزش و پژوهش

چت آنلاین با کارشناسان سایت تماس تلفنی با مرکز تماس با تلفن همراه  

.