بانک اطلاعات مراکز و موسسات بهزیسیتی - نقایص تمرکز

نقایص تمرکز

ایجاد در 27 آذر 1396
... می‌توانستند، به یاد بیاورند. شواهد اندک کاهش عینی در شناخت یا اعمال اجرائی نقایص جزئی ممکن است به روش‌های مختلفی آشکار شوند. نقایص تمرکز ممکن است در آزمون‌های بالینی مشخص شوند؛ و ممکن است گرایش آشکاری ...
ایجاد در 27 آذر 1396
ایجاد در 28 آذر 1396
تعریف اختلال کندن پوست اختلال پوست کندن یا Skin Picking Disorder اختلال‌ روانی است که آسیب جسمانی و بیماری‌های پوستی را به دنبال دارد. کسی که دچار اختلال پوست کندن است میل و گرایش شدید و پیاپی برای کندن ...

آموزش و پژوهش

چت آنلاین با کارشناسان سایت تماس تلفنی با مرکز تماس با تلفن همراه  

.