بانک اطلاعات مراکز و موسسات بهزیسیتی - ناموزون بودن

ناموزون بودن

... گونه راجع به بدن شامل : عدم تناسب فقدان تقارن ناموزون بودن بیش از حد بزرگ یا کوچک بودن و معمولاً فکر در مورد این مناطق بدن : پوست، مو، بینی، چانه، لب و اندام های تناسلی رفتارهای شایع جبری ...
ایجاد در 02 دی 1396
اختلال مسخ شخصیت در اختلال مسخ شخصیت، احساس جدا شدن از جسم، غیرواقعی بودن و بیگانه بودن با خود، تغییر در ادراک شخص از خویشتن یا فرایندهای روانی به شکل مکرر و مداوم، علامت اصلی این اختلال است. مثلاً ممکن ...
ایجاد در 03 دی 1396
اختلال سازگاری اختلالات‌ سازگاری‌ عبارت‌ است‌ از علایم‌ احساسی‌ یا رفتاری‌ بیش‌ از اندازه‌ در پاسخ‌ به‌ یک‌ موقعیت‌ استرس‌زا در زندگی‌. در این‌ حالت‌ فرد قادر نیست‌ آن‌ طور که‌ انتظار می‌رود با تغییرات‌ ...

آموزش و پژوهش

چت آنلاین با کارشناسان سایت تماس تلفنی با مرکز تماس با تلفن همراه  

.