بانک اطلاعات مراکز و موسسات بهزیسیتی - مکانیسم دفاعی خیال پردازی

مکانیسم دفاعی خیال پردازی

ایجاد در 28 آذر 1396
تماشاگری جنسی (voyeurism) تماشاگری جنسی که اسکوپوفیلیا (scopophilia) نیز نامیده می شود عبارت است از اشتغال ذهنی مکرر با تخیلات و اعمال مربوط به دید زدن افراد برهنه یا کسانی که در حال تعویض لباس یا فعالیت ...
ایجاد در 30 آذر 1396
شخصیت اسکیزوئید شخصیت اسکیزوئید نمونه بارز یک انسان " تجرد طلب " و یا " گوشه نشین " است . این شخص را می توان یک " زاهد خلوت گزین " واقعی نامید ؛ به این معنا که وقتی تنها در انزوا باشد بیشترین احساس راحتی ...

آموزش و پژوهش

چت آنلاین با کارشناسان سایت تماس تلفنی با مرکز تماس با تلفن همراه  

.