بانک اطلاعات مراکز و موسسات بهزیسیتی - مواداستنشاقی

مواداستنشاقی

ایجاد در 29 آذر 1396
مواد استنشاقی استنشاقی ها یک گروه از مواد زیانبار هستند که از طریق استنشاق، بوکردن و یا ریختن درون یک کیسه و تنفس در آن برای ایجاد مستی و سکر استفاده می شود. محصولات رایج خانگی مانند انواع حلالها، ...

آموزش و پژوهش

چت آنلاین با کارشناسان سایت تماس تلفنی با مرکز تماس با تلفن همراه  

.