بانک اطلاعات مراکز و موسسات بهزیسیتی - معلولیت

معلولیت

رئیس سازمان بهزیستی کشور گفت: پیشگیری از بروز و شیوع آسیب‌های اجتماعی و معلولیت‌ها در سازمان بهزیستی و توسعه غربالگری برای کاهش ناشنوایی و کاهش تنبلی چشم از جمله راهبردهای سازمان بهزیستی کشور ...
ایجاد در 27 آذر 1396
... به شرایط جوی چند روز اخیر، گفت: این شرایط جوی، مشکلات زیادی را برای تردد افراد دارای معلولیت فراهم آورده است بنابراین از مسئولان می‌خواهیم تا مسیرها را برای تردد معلولان آماده کنند. با توجه به یخ زدگی ...

آموزش و پژوهش

چت آنلاین با کارشناسان سایت تماس تلفنی با مرکز تماس با تلفن همراه  

.