بانک اطلاعات مراکز و موسسات بهزیسیتی - مشهد مقدس

مشهد مقدس

اعزام سالمندان محروم آذربایجان شرقی به مشهد مقدس !!! اعزام سالمندان محروم آذربایجان شرقی به مشهد مقدس !!! مدیر دفتر آستان قدس ( محمدیوسف شاکری ) در آذربایجان شرقی گفت : هفته آینده گروهی از سالمندان محروم ...

آموزش و پژوهش

چت آنلاین با کارشناسان سایت تماس تلفنی با مرکز تماس با تلفن همراه  

.