بانک اطلاعات مراکز و موسسات بهزیسیتی - مشاوره

مشاوره

... های فردی، خانوادگی و اجتماعی مد اخله به موقع، استاندارد و مشاوره خوب داشته باشد. وی عنوان کرد: حدود هشت سالی بود که این بحث فراموش شده بود و توسعه کمی و کیفی در این خصوص نداشتیم و نسبت به آموزش نیروها ...
به گزارش ایلنا، انوشیروان محسنی بندپی در جمع کارشناسان و مدیران بهزیستی قزوین گفت: کارکنان بهزیستی با وجود کار سخت و طاقت‌فرسا از حقوق و مزایای عادلانه ای برخوردار نیستند. با توجه به نگاه مثبت ...
معاون وزیر و رئیس سازمان بهزیستی کشور در آیین افتتاح مرکز جامعه توانبخشی رحمت بافق با اشاره به اینکه یکی از وظایف بهزیستی ارائه خدمات مورد نیاز به معلولان است، گفت: معلولان در همه جا باید از خدمات بهزیستی ...
... جامعه بمنظور صیانت، حمایت اجتماعی و بهبود عملکرد فردی و اجتماعی و جامعه‏پذیری بهبود یافتگان با تکیه براثربخشی منابع و برنامه ها در حوزه های اشتغال، اوقات فراغت، خدمات مشاوره، پزشکی، حمایتهای حقوقی ...
رئیس سازمان بهزیستی گفت: طبق ماده 75 قانون برنامه ششم غربالگری ژنتیک پیش از ازدواج در کشور الزامی خواهد شد، بنابراین بدون شک با تامین تمام موارد یاد شده، جامعه از ارائه خدمات توانبخشی بی نیاز خواهد بود. ...

آموزش و پژوهش

چت آنلاین با کارشناسان سایت تماس تلفنی با مرکز تماس با تلفن همراه  

.