بانک اطلاعات مراکز و موسسات بهزیسیتی - مسمومیت

مسمومیت

ایجاد در 28 آذر 1396
... چهره‌ایی (شکافهای پلکی کوتاه، بینی کوتاه، فاصله زیاد بین چشمها و گونه‌های کوچک) ۴- نابهنجاریهای کالبدشناختی دیگر (مثلا نواقص قلبی مادرزادی، چشمها و گوشهای بد شکل) عوارض جانبی و مسمومیت با الکل در ...

آموزش و پژوهش

چت آنلاین با کارشناسان سایت تماس تلفنی با مرکز تماس با تلفن همراه  

.