بانک اطلاعات مراکز و موسسات بهزیسیتی - مرگ سلول مغزی

مرگ سلول مغزی

ایجاد در 27 آذر 1396
ایجاد در 28 آذر 1396
  دمانس زوال عقل از بین رفتن توانایی تفکر است. دمانس عبارت است از تخریب پیش رونده کارکردهای شناختی که در زمینه‌ای از هشیاری کامل (بدون وجود دلیریوم بسته به نوع عامل آن) بروز می‌کند. به عبارت ...

آموزش و پژوهش

چت آنلاین با کارشناسان سایت تماس تلفنی با مرکز تماس با تلفن همراه  

.