مراکز بهزیستی - مراکز بهزیستی

مرکز

بهارنارنج

آقایان و بانوان
55235517
فعالیت مرکز : شبانه روزی
1000_52

سالمندان توحید

آقایان و بانوان
982166942178
فعالیت مرکز : شبانه روزی
img_0151
982166942178
فعالیت مرکز : شبانه روزی
photo_۲۰۱۷-۱۱-۱۷_۲۰-۵۳-۲۲

بستر آرامش

ویژه بانوان
02633420210
فعالیت مرکز : شبانه روزی

چت آنلاین با کارشناسان سایت تماس تلفنی با مرکز تماس با تلفن همراه  

.