مراکز بهزیستی - بانک اطلاعات مراکز وموسسات

Save

نام مرکز طبقه یا گروه مرتبط موقعیت شماره تماساطلاعات اضافی
اتاق بیمار

ایراندخت

ویژه بانوان
مراکز بهزیستیالبرز---
مرکز

بهارنارنج

آقایان و بانوان
مراکز توانبخشی ونگهداری سالمندانری55235517
فعالیت مرکز : شبانه روزی
1000_52

سالمندان توحید

آقایان و بانوان
مراکز توانبخشی ونگهداری سالمندانتهران982166942178
فعالیت مرکز : شبانه روزی
img_0151

آسایشگاه سالمندان توحید

آقایان و بانوان
مراکز توانبخشی ونگهداری سالمندانتهران982166942178
فعالیت مرکز : شبانه روزی
photo_۲۰۱۷-۱۱-۱۷_۲۰-۵۳-۲۲

بستر آرامش

ویژه بانوان
مراکزدرمان بیماران روانی مزمنکرج02633420210
فعالیت مرکز : شبانه روزی
photo_2017-07-29_12-34-29

وارستگان

آقایان و بانوان
مراکز توانبخشی ونگهداری سالمندان۸۸۰۸۲۹۵۴

Save

Save

چت آنلاین با کارشناسان سایت تماس تلفنی با مرکز تماس با تلفن همراه  

.