مراکز بهزیستی - بانک اطلاعات مراکز وموسسات

Save

نام مرکز طبقه یا گروه مرتبط موقعیت شماره تماساطلاعات اضافی
مرکز

بهارنارنج

آقایان و بانوان
مراکز توانبخشی ونگهداری سالمندانری55235517
فعالیت مرکز : شبانه روزی
سایت

توانبخشی سرو

آقایان و بانوان
مراکز توانبخشی معلولینتهران88086839
فعالیت مرکز : روزانه

Save

Save

چت آنلاین با کارشناسان سایت تماس تلفنی با مرکز تماس با تلفن همراه  

.